1. Anasayfa
 2. Bilgi
 3. İçilebilir Suyun Teknik İncelemesi

İçilebilir Suyun Teknik İncelemesi

adminadmin-
84 0
İçilebilir Suyun Teknik İncelemesi

Su, yaşamın temelidir ve insan sağlığı için hayati önem taşır. İçilebilir su, insan vücudunun işlevlerini yerine getirmesi için gerekli olan mineraller ve elektrolitler açısından zengindir. Aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.

Bu makalede, içilebilir suyun teknik incelemesi ele alınacaktır. Suyun kaynağı, arıtma işlemleri, kalite standartları ve insan sağlığı için önemi gibi konulara değinilecektir.

Su Kaynağı

İçilebilir suyun kaynağı yeraltı suları, yüzey suları ve deniz suyudur.

 • Yeraltı suları: Toprağın altındaki katmanlarda bulunan ve doğal olarak filtrelenmiş olan sulardır. Genellikle mikroorganizmalardan ve kirleticilerden arınmış olurlar.
 • Yüzey suları: Göller, nehirler ve barajlar gibi açık su kaynaklarından elde edilen sulardır. Yeraltı sularına göre daha fazla kirleticiye maruz kalabilirler.
 • Deniz suyu: Tuzdan arındırma işlemiyle içilebilir hale getirilen sudur.

Su Arıtma İşlemleri

Suyun içilebilir hale getirilmesi için çeşitli arıtma işlemleri uygulanır. Bu işlemler şunlardır:

 • Filtrasyon: Suyun kaba partiküllerden ve bulanıklıktan arındırılması için kullanılır.
 • Dezenfeksiyon: Suyun mikroorganizmalardan arındırılması için kullanılır. Klorlama, ozonlama ve ultraviyole (UV) ışık gibi yöntemler kullanılır.
 • Mineralizasyon: Suya gerekli minerallerin eklenmesi için kullanılır.
 • Tuzdan arındırma: Deniz suyundan tuzların uzaklaştırılması için kullanılır.

 

Su Kalite Standartları

İçilebilir suyun kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ulusal standartlar tarafından belirlenir. Bu standartlarda, suyun kimyasal ve mikrobiyolojik içeriğiyle ilgili sınır değerler belirtilir.

Fiziksel Özellikler

 • Renk, Koku ve Tat: İçilebilir suyun renksiz, kokusuz ve hoş bir tada sahip olması gerekir. Bu özellikler, suyun estetik kalitesini ve tüketicinin kabul edilebilirliğini belirler.
 • Bulutluluk ve Katı Madde İçeriği: Bulutluluk, suda asılı katı partiküllerin miktarını gösterir. Ayrıca, suyun içerdiği toplam çözünmüş katı madde miktarı da (TDS) ölçülür.

Kimyasal Özellikler

 • pH Değeri: İçme suyunun pH değeri genellikle 6.5 ile 8.5 arasında olmalıdır. Bu aralık, suyun ne çok asidik ne de çok bazik olduğunu gösterir.
 • Klorür, Nitrat ve Diğer İyonlar: Suyun içerdiği klorür, nitrat ve diğer iyonların miktarı, belirlenen sınırlar içinde olmalıdır. Aşırı miktarlarda bu iyonların varlığı, suyun kalitesini ve sağlığı olumsuz etkileyebilir.
 • Ağır Metaller: Kurşun, civa, arsenik gibi ağır metallerin içme suyunda olmaması veya çok düşük seviyelerde bulunması gerekmektedir.

Biyolojik Özellikler

 • Mikrobiyolojik Kontaminasyon: İçme suyunun patojen bakteri, virüs ve parazitlerden arınmış olması esastır. E. coli, Salmonella gibi mikroorganizmaların varlığı, suyun kontamine olduğunu ve sağlık için risk oluşturduğunu gösterir.

Radyolojik Özellikler

 • Radyoaktif Maddeler: İçme suyunda radyoaktif maddelerin varlığı, doğal kaynaklardan veya insan faaliyetlerinden kaynaklanabilir. Bu maddelerin seviyeleri, uluslararası standartlara ve yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Analiz Metodolojileri

İçilebilir suyun teknik incelemesi için çeşitli analiz yöntemleri kullanılır:

 • Spektrofotometri: Kimyasal bileşenlerin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır.
 • Kromatografi: Su örneklerindeki çeşitli kimyasal bileşikleri ayırmak ve tanımlamak için kullanılır.
 • Mikrobiyolojik Kültür Testleri: Su örneklerindeki patojen mikroorganizmaları tespit etmek için kullanılır.
 • Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS): Ağır metal konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.

 

admin

admin

Bilgikolay.com'un adminiyim ve genel blog yazarı olarak çeşitli konularda bilgi dolu içerikler sunuyorum. Amacım, okuyucularımıza kolayca anlaşılabilir ve faydalı bilgiler sağlamaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir